Как будет здравствуйте по белорусскому языку


Белорусский разговорник

Распространённые дифтонги Править

Основные Править

Здравствуйте. Добры дзень. ( ДОБ-ры дзень ) Привет. Прывітанне. (Пры-ви-ТАНЬ-не ) Как у вас дела? Як у вас справы? (як у вас СПРА-вы? ) Хорошо, спасибо. Добра, дзякуй. ( ДОБ-ра, ДЗЯ-куй ) Как Вас зовут? Як вас завуць? (як вас за-ВУЦЬ? ) Меня зовут ______. Мяне завуць ______. ( мя-НЕ за-ВУЦЬ _____ . ) Очень приятно познакомиться. Вельмі прыемна пазнаёміцца. ( ВЕЛЬ-ми пры-ЕМ-на па-зна-Ё-ми-ца ) Пожалуйста (просьба ). Калі ласка. (произносится слитно кали-ЛАС-ка ) Спасибо. Дзякуй. (ДЗЯ-куй ) Пожалуйста (ответ на благодарность ). Калі ласка. (произносится слитно кали-ЛАС-ка ) Да. Так. (так ) Нет. Не. (не ) Няма [в значении «чего-то нет»]. (ня-МА ) Извините (обратить внимание ). Прабачце. ( пра-БАЧ-це ) Прабачайце. (праба-ЧАЙ-це ) Простите (просить прощения ). Прабачце. ( пра-БАЧ-це ) Выбачайце. (вы-ба-ЧАЙ-це ) До свидания. Да пабачэння. ( да па-ба-ЧЭНЬ-ня ) Пока (прощание ). Бывай / бывайце. (бы-ВАЙ-це ) Я не говорю по-название языка [хорошо]. Я не размаўляю па-_____[добра]. Вы говорите по-русски? Вы размаўляеце па-руску? Кто-нибудь здесь говорит по-русски? Ці нехта тут размаўляе па-руску? Помогите! Дапамажыце! (дапама-ЖИ-це ! ) Осторожно! Асцярожна! (асця-РОЖ-на! ) Доброе утро. Добрай раніцы. (ДОБ-рай РА-ни-цы ) Добрый день. Добры дзень. (ДОБ-ры дзень ) Добрый вечер. Добры вечар. (ДОБ-ры ВЕ-чар ) Доброй ночи. Дабранач. (да-БРА-нач ) Спокойной ночи. Спакойнай ночы. ('спа-КОЙ-най НО-чы) Я не понимаю. Я не разумею. (я не ра-зу-МЕ-ю ) Где находится туалет? Дзе знаходзіцца прыбіральня? (дзе зна-ХОД-зицца прыби-РАЛЬ-ня? )

Проблемы Править

Отстань! Адчапіся! Не трогай меня! Не чапай мяне! Я вызову милицию Я выклічу міліцыю! Милиция! Міліцыя! Держите вора! Трымайце злодзея! Мне нужна ваша помощь Мне патрэбна вашая дапамога. Это срочно! Гэта тэрмінова! Я заблудился Я заблудзіўся. Я потерял свою сумку Я страціў сваю сумку. Я потерял свой бумажник Я страціў свой кашалёк. Я болен Я хворы. Я ранен Я паранены. Мне нужен врач Мне патрэбны лекар.

Можно от вас позвонить. Можна ад вас патэлефанаваць?

Числа Править

1 адзін (ад-ЗИН ) 2 два (ДВА ) 3 тры (ТРЫ ) 4 чатыры (ча-ТЫ-ры ) 5 пяць (ПЯЦЬ ) 6 шэсць (ШЕСЦЬ ) 7 сем (СЕМ ) 8 восем (ВО-сем ) 9 дзевяць (ДЗЕ-вяць ) 10 дзесяць (ДЗЕ-сяць ) 11 адзінаццаць (ад-ЗИ-нацаць ) 12 дванаццаць (два-НА-цаць ) 13 трынаццаць (тры-НА-цаць ) 14 чатырнаццаць (ча-ТЫР-нацаць ) 15 пятнаццаць (пят-НА-цаць ) 16 шаснаццаць (шас-НА-цаць ) 17 семнаццаць (сем-НА-цаць ) 18 васемнаццаць (восем-НА-цаць ) 19 дзевятнаццаць (дзевят-НА-цаць ) 20 дваццаць (ДВА-цаць ) 21 дваццаць адзін 22 дваццаць два 23 дваццаць тры 30 трыццаць 40 сорак 50 пяцьдзясят 60 шэсцьдзясят 70 семдзясят 80 восемдзясят 90 дзевяноста 100 сто 150 стопяцьдзясят 200 дзвесце 300 трыста 400 чатырыста 500 пяцьсот 1 000 тысяча 2 000 дзьве тысячы 5 000 пяць тысяч 1 000 000 мільён 1 000 000 000 мільярд номер Нумар половина Палова меньше Меней больше Болей

Время Править

сейчас Зараз позднее Пазней раньше Раней утро Раніца день Дзень вечер Вечар ночь Ноч утром Раніцай днём Удзень вечером Увечары ночью Уначы

Часы Править

час гадзіна два часа дзьве гадзіны три часа тры гадзіны четыре часа чатыры гадзіны пять часов пяць гадзін шесть часов шэсць гадзін семь часов сем гадзін восемь часов восем гадзін девять часов дзевяць гадзін десять часов дзесяць гадзін одиннадцать часов адзінаццаць гадзін двенадцать часов дванаццаць гадзін полдень Полудзень полночь Поўнач

Длительность Править

_____ минута/минуты/минут _____хвіліна/хвіліны/хвілін _____ день/дня/дней _____дзень/дні/дзён _____ неделя/недели/недель _____тыдзень/тыдні/тыдняў _____ месяц/месяца/месяцев _____месяц/месяцы/месяцаў _____ год/года/лет _____год/гады/гадоў

Дни недели Править

сегодня Сёння вчера Учора завтра Заўтра на этой неделе/в этом месяце На гэтым тыдні/месяцы на прошлой неделе/в прошлом месяце На мінулім тыдні/месяцы на следующей неделе/в следующем месяце На наступным тыдні/месяцы понедельник Панядзелак вторник Аўторак среда Серада четверг Чацвер пятница Пятніца суббота Субота воскресенье Нядзеля

Месяцы Править

январь студзень февраль люты март сакавік апрель красавік май май июнь чэрвень июль ліпень август жнівень сентябрь верасень октябрь кастрычнік ноябрь лістапад декабрь снежань

Как писать время и число Править

чёрный Чорны белый Белы серый Шэры красный Чырвоны синий Сіні голубой Блакітны жёлтый Жоўты зелёный Зялёны оранжевый Памаранчовы фиолетовый Фіялетавы коричневый Карычневы

Транспорт Править

Автобус и поезд Править

Сколько стоит билет в _____?

Колькі каштуе квіток да _____? Один билет в _____, пожалуйста. Адзін квіток да _____, калі ласка. Куда идёт этот поезд/автобус? Куды едзе гэты цягнік/аўтобус? Где поезд/автобус до_____? Дзе цягнік/аўтобус да _____? Этот поезд/автобус останавливается в _____? Гэты цягнік/аўтобус мае прыпынак у _____? Когда отходит поезд/автобус в _____. Калі ад'яжджае цягнік/аўтобус да _____?

Передвижения Править

Как добраться до_____? Як дабрацца да _____? …автовокзала? . аўтавакзалу? …аэропорта? . аэрапорту? …вокзала? . вакзалу? …гостиницы _____? . гатэлю _____? …общежития? . інтэрнату? …русского консульства/посольства? расейскага консульства/пасольства? …центра? . цэнтру? Где есть много _____? Дзе ёсць шмат _____? …баров? . бараў? …гостиниц? . гатэляў? …достопримечательностей? . памятак? …ресторанов? . рэстаранаў? Пожалуйста, покажите на карте _____ Калі ласка, пакажыце на мапе _____.. улицу . вуліцу Поверните направо Звярніце направа Поверните налево Звярніце налева к _____ Да _____ мимо _____ Паўз _____ перед ______ Перад _____ Ищите ______ Шукайце _____ перекрёсток Скрыжаванне север Поўнач юг Поўдзень восток Усход запад Захад вверх Дагары вниз Данізу

Такси Править

Такси! Таксi! Довезите меня до _____, пожалуйста. Адвязіце мяне да _____, калі ласка. Сколько стоит доехать до _____? Колькі каштуе даехаць да _____?? Довезите меня туда, пожалуйста. Адвязіце мяне туды, калі ласка.

Ночлег Править

У вас есть свободные комнаты? У вас ёсць свабодныя пакоі? Сколько стоит комната на одного человека/двух человек? Колькі каштуе пакой для аднаго/дваіх? В этой комнате есть… У гэтым пакоі ёсць _____ …простыни? . прасціны? …ванная? . ванна? …телефон? . тэлефон? …телевизор? . тэлевізар? Могу я сначала посмотреть комнату? Ці магу я спачатку паглядзець на пакой? У вас есть комнаты. У вас ёсць пакоі. …побольше? . большыя? …почище? . чысцейшы? …подешевле? . таннейшы? Хорошо, я беру. Добра, я бяру. Я останусь на _____ ночь/ночи/ночей. Я застануся на _____ ноч/ночы/начэй. Вы можете предложить другую гостиницу? Ці можаце вы параіць мне інші гатэль? У вас есть сейф? У вас ёсць сейф? …индивидуальные сейфы? . індывідуальныя сейфы? Завтрак/ужин включен? Сняданак/вячэра ўлічаныя? Во сколько завтрак/ужин? У колькі гадзін/А якой гадзіне сняданак/вячэра? Уберите в моей комнате, пожалуйста. Прыбярыце мой пакой, калі ласка. Не могли бы вы разбудить меня в _____? Ці не маглі б вы абудзіць мяне а _____? Дайте счёт. Дайце рахунак.

Деньги Править

Вы принимаете кредитные карты? Вы прымаеце крэдытныя карткі? Не могли бы вы обменять мне деньги? Ці не маглі б вы абмяняць грошы? Где можно обменять деньги? Дзе можна абмяняць грошы? Какой курс обмена? Які курс абмену? Где ближайший банкомат? Дзе бліжэйшы банкамат?

Еда Править

Столик на одного человека/двух человек, пожалуйста. Столік дзеля аднаго чалавека/двух чалавек, калі ласка. Можно меню? Можна меню? У вас есть фирменные блюда? У вас ёсць фірмавыя стравы? У вас есть блюда местной кухни? У вас ёсць стравы мясцовай кухні? Я вегетарианец/вегетарианка. Я вегетарыянец/вегетарыянка. Я не ем свинину. Я ня ем свініну. завтрак Сняданак обед Абед ужин Вячэра Я хочу ____. Я хачу ____. курицу . курку говядину . ялавічыны рыбу . рыбу свинину . сьвіныны колбасу . каўбасу сыр . сыр яйца . яйкі салат . салат (свежие) овощи . (сьвежую) гародніну (свежие) фрукты . (сьвежыя) фрукты тост . тост макароны . макароны рис . рысу фасоль . фасолі гамбургер . гамбургер бифштекс . біфштэкс грибы . грыбы апельсин . апельсін яблоко . яблык банан . банан ананас . ананас ягода .

ягаду виноград . вінаград Дайте, пожалуйста, стакан/чашку/бутылку _____? Дайце, калі ласка, шклянку/кубак/бутэльку _____ …кофе . кавы …чая . гарбаты …сока . соку …минеральной воды . мінеральнай вады …воды . вады …пива . піва …красного/белого вина . чырвонага/белага віна …водки . гарэлкі …виски . віскі …рома . рому …газированной воды . газаванай вады …апельсинового сока . апельсінавага соку …колы . колы Дайте, пожалуйста ____. Дайце, калі ласка ____. соль . солі перец . перцу масло . масла Официант! Афіцыянт! Я закончил. Я скончыў. Я наелся. Я наеўся. Это было великолепно. Гэта было цудоўна. Можете убрать со стола. Можаце прыбраць са стола. Дайте, пожалуйста, счёт. Дайце, калі ласка, рахунак.

Бары Править

Вы продаёте алкогольные напитки? Вы прадаеце алкагольныя напоі? Будьте добры, одно пиво/два пива. Калі ласка, адно/два піва. Будьте добры, бокал красного/белого вина. Калі ласка, келіх чырвонага/белага віна. Будьте добры, одну пинту____. Калі ласка, адну пінту _____. Будьте добры, одну бутылку____. Калі ласка, адну бутэльку _____. Здесь есть буфет? Тут ёсць буфет? Ещё одну, пожалуйста. Яшчэ адну, калі ласка. Когда вы закрываетесь? Калі вы зачыняецеся?

Покупки Править

У вас есть ____ моего размера? У вас ёсць _____ майго памеру? Сколько это стоит? Колькі гэта каштуе? Это слишком дорого. Гэта занадта дорага. Вы примете _____? Вы прымаеце _____? дорого Дорага дёшево Танна Я не могу себе этого позволить. Я не магу сабе гэтага дазволіць Я это не хочу. Я гэтага не хачу. Вы меня обманываете. Вы мяне падманваеце. Мне это не интересно. Мне гэта не цікава. Хорошо, я возьму. Добра, я вазьму. Дайте, пожалуйста, пакет. Дайце, калі ласка, пакет. У вас есть доставка (за границу)? У вас ёсць дастаўка (за мяжу)? Давайте две. Давайце две. Мне нужно… Мне патрэбна …зубная паста. . зубная паста …зубная щётка. . зубная шчотка …тампоны. . тампоны …мыло . мыла …шампунь . шампунь …аспирин (обезболивающее) . аспірын (абязбольвальнае) …лекарство от простуды . лекі ад прастуды …лекарство от живота . лекі ад страўніка …бритва . брытва …зонтик . парасон …лосьон от загара . ласьён ад загару …открытка . паштоўка …почтовые марки . паштовыя маркі …батарейки . батарэйкі …бумага . папера …ручка . ручка …книги на русском языке . кнігі на рускай мове …журналы на русском языке . часопісы на рускай мове …газета на русском языке . газеты на рускай мове …англо-русский словарь англа-рускі слоўнік

Вождение Править

Я хочу взять машину. Я хачу ўзяць аўто напракат. Я могу взять страховку? Я магу ўзяць страхоўку? СТОП СТОП одностороннее движение Аднабаковы рух уступите дорогу Саступіць дарогу парковки нет Паркоўкі няма ограничение скорости Абмежаванне хуткасці заправка Запраўка бензин Бензін дизельное топливо Дызельнае паліва

Полиция Править

Я ничего плохого не делал. Я нічога дрэннага не зрабіў. Мы друг друга не поняли. Мы адзін аднаго не зразумелі. Куда вы меня везёте? Куды вы мяне вязеце? Меня арестовали? Мяне арыштавалі? Я гражданин России. Я грамадзянін Расіі. Я хочу поговорить с посольством/консульством России. Я хачу пагаварыць з консульствам/пасольствам Расіі. Я хочу поговорить с адвокатом. Я хачу пагаварыць з адвакатам. Я могу заплатить штраф сейчас? Я магу аплаціць штраф зараз?как будет здравствуйте по белорусскому языку:Белорусский разговорник Распространённые дифтонги Править Основные Править Здравствуйте. Добры дзень. ( ДОБ-ры дзень ) Привет. Прывітанне. ( Пры-ви-ТАНЬ-не ) Как у вас дела? Як у вас

как будет здравствуйте по белорусскому языку